1971 The best athletics o Lleningrad (USSR)

0
222
Виктор Карамнов МС СССР 1970

Gold history of weightlifting in Leningrad (USSR)

1971 May. Spartakiad of Leningrad

52.0 kg

 1. 270.0 — I. Malyshev
 2. 267.5 — L. Klementyev

56.0 kg

 1. 330.0 — G. Stolpovsky
 2. 312.5 — D. Valiev
 3. 312.5 — A. Grishov

60,0 kg

 1. 347.5 — A. Lukovenko
 2. 322.5 — B. Sergeev
 3. 320.0 — Y. Sulima

67.5 kg

 1. 370.0 — N. Bazhenov
 2. 360.0 — E. Dobryakov
 3. 360.0 — B. Didenko

75.0 kg

 1. 417.5 — V. Ivanov
 2. 410.0 — V. Zemlyankin
 3. 400.0 — Yu. Epifanov

82,5 kg

 1. 485.0 — B. Selitsky
 2. 472.5 — E. Smirnov
 3. 470.0 — A. Orlov

90.0 kg

 1. 467.5 — M. Dementiev
 2. 455.0 — A. Kasyanov
 3. 440.0 — V. Tropnikov

110.0 kg

 1. 522.5 — A. Bondarenko
 2. 507.5 — A. Zorin
 3. 487.5 — V. Khrulkov

+110.0 kg

 1. 502.5 — A. Ulanov
 2. 475.0 — V. Matulisg
 3. 452.5 — V.Begliakov

1971 December. The best athletics of Leningrad

52.0 kg

 1. 315.0 (102.5 + 92.5 + 110.0) — G. Petrov
 2. 287.5 (95.0 + 85.0 + 107.5) — E. Pavlov
 3. 272.5 (85.0 + 82.5 + 105.0) — L. Klementyev
 4. 270.0 (85.0 + 80.0 + 105.0) — I. Malyshev
 5. 265.0 (87.5 + 77.5 + 100.0) — V. Zvonarev

56.0 kg

 1. 330.0 (110.0 + 97.5 + 122.5) — G. Stolpovsky
 2. 312.5 (95.0 + 92.5 + 125.0) — D. Valiev
 3. 312.5 (95.0 + 92.5 + 125.0) — A. Grishov
 4. 312.5 (102.5 + 90.0 + 120.0) — Y. Sulima
 5. 300.0 (95.0 + 92.5 + 112.5) — V. Vorobiev

60,0 kg

 1. 360.0 (117.5 + 100.0 + 142.5) — A. Lukovenko
 2. 330.0 (102.5 + 102.5 + 125.0) — V.Vasyushkin
 3. 322.5 (100.0 + 92.5 + 130.0) — Yu. Sergeev
 4. 320.0 (105.0 + 92.5 + 122.5) — Y. Sulima
 5. 320.0 (100.0 + 95.0 + 125.0) — I. Vasiliev

67.5 kg

 1. 382.5 (125.0 + 112.5 + 145.0) — K. Zhukovsky
 2. 370.0 (117.5 + 105.0 + 147.5) — N. Bazhenov
 3. 370.0 (112.5 + 112.5 + 145.0) — V. Lopatin
 4. 365.0 (112.5 + 107.5 + 145.0) — V. Smirnov
 5. 365.0 (107.5 + 112.5 + 145.0) — V. Grigo

 75.0 kg

 1. 440.0 (140.0 + 130.0 + 170.0) — V. Smirnov
 2. 420.0 (140.0 + 120.0 + 160.0) — V. Zemlyanikin
 3. 417.5 (137.5 + 122.5 + 157.5) — V. Ivanov
 4. 410.0 (130.0 + 120.0 + 160.0) — V. Nachenkin
 5. 405.0 (137.5 + 115.0 + 152.5) ​​- V. Boykov

82,5 kg

 1. 495.0 (165.0 + 145.0 + 185.0) — B. Selitsky
 2. 472.5 (162.5 + 135.0 + 175.0) — E. Smirnov
 3. 470.0 (155.0 + 140.0 + 175.0) — A. Orlov
 4. 450.0 (155.0 + 130.0 + 165.0) — Yu. Epifanov
 5. 435.0 (150.0 + 125.0 + 160.0) — V. Karamnov

90.0 kg

 1. 500.0 (170.0 + 145.0 + 185.0) — B. Selitsky
 2. 477.5 (157.5 + 140.0 + 180.0) — A. Orlov
 3. 467.5 (165.0 + 125.0 + 172.5) — M. Dementiev
 4. 455.0 (140.0 + 137.5 + 177.5) — A. Fedorov
 5. 455.0 (145.0 + 140.0 + 170.0) — A. Kasyanov

110.0 kg

 1. 565.0 (185.0 + 170.0 + 210.0) — P. Pervushin
 2. 522.5 (190.0 + 142.5 + 190.0) — A. Bondarenko
 3. 512.5 (170.0 + 152.5 + 190.0) — A. Zorin
 4. 487.5 (177.5 + 135.0 + 175.5) — V. Khrulkov
 5. 485.0 (165.0 + 140.0 + 180.0) — A. Kasyanov

+110.0 kg

 1. 512.5 (180.0 + 140.0 + 192.5) — A. Ulanov
 2. 495.0 (165.0 + 145.0 + 185.0) — O. Cole
 3. 475.0 (160.0 + 135.0 + 180.0) — V. Matulis
 4. 452.5 (167.5 + 125.0 + 160.0) — V. Bybleaakov
 5. 450.0 (160.0 + 125.0 + 165.0) — V. Gerasimov

1971 December. The best athletics of Leningrad (juniors)

52.0 kg

 1. 235.0 (65.0 + 70.0 + 100.0) — B. Coom
 2. 225.0 (70.0 + 65.0 + 90.0) — A. Ustrayh
 3. 215.0 (65.0 + 62.5 + 87.5) — V. Gutov

56.0 kg

 1. 252.5 (80.0 + 77.5 + 95.0) — E. Kamensky
 2. 242.5 (72.5 + 72.5 + 92.5) — Yu. Kopchugov
 3. 237.5 (67.5 + 75.0 + 95.0) — I. Ovchinnikov

60,0 kg

 1. 312.5 (95.0 + 92.5 + 125.0) — A. Filippov
 2. 285.0 (90.0 + 82.5 + 112.5) — V. Trots
 3. 285.0 (90.0 + 82.5 + 112.5) — V. Shuvaev

67.5 kg

 1. 365.0 (112.5 + 107.5 + 145.0) — V. Smirnov
 2. 350.0 (110.0 + 105.0 + 135.0) — A. Filippov
 3. 332.5 (102.5 + 102.5 + 127.5) — V. Bezrukov

75.0 kg

 1. 440.0 (140.0 + 130.0 + 170.0) — V. Smirnov
 2. 400.0 (130.0 + 115.0 + 155.0) — A. Svyatovsky
 3. 370.0 (112.5 + 115.0 + 147.5) — A. Volchenkov

82.5 kg

 1. 392.5 (122.5 + 117.5 + 152.5) ​​- A. Surkov
 2. 390.0 (125.0 + 115.0 + 150.0) — R. Kukemelk
 3. 385.0 (117.5 + 115.0 + 152.5) ​​- A. Volchenkov

90.0 kg

 1. 387.5 (120.0 + 117.5 + 150.0) — A. Surkov
 2. 360.0 (110.0 + 110.0 + 140.0) — B. Chaplinsky
 3. 340.0 (100.0 + 105.0 + 135.0) — P. Ivanov

+90.0 kg

 1. 410.0 (125.0 + 125.0 + 160.0) — L. Turiyansky
 2. 375.0 (120.0 + 107.5 + 147.5) — A. Hwat
 3. 362.5 (112.5 + 105.0 + 145.0) — A. Sorval

Amazon

1965. Leningrad records: Press + Snatch + C & J = Total


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here