50 years ago at the USSR Championship — 500 & 600 kg

0
261
Gennady Ivanchenko

USSR Champions and prize-winners of the USSR — 1970

What names!

Total (Press + Snatch + C & J)

52.0 kg
1. 337.5 (107.5 + 100.0 + 130.0) — Vladimir Smetanin
2. 327.5 (105.0 + 97.5 + 125.0) — Vladislav Krischishin
3. 317.5 (110.0 + 87.5 + 120.0) — Adam Gnatov

56.0 kg
1. 357.5 (122.5 + 105.0 + 130.0) — Rafail Belenkov
2. 355.0 (110.0 + 105.0 + 140.0) — Alexey Vakhonin
3. 352.5 (112.5 + 105.0 + 135.0) — Vladimir Anikin

60.0 kg
1. 387.5 (122.5 + 117.5 + 147.5) — Dito Shanidze
2. 382.5 (122.5 + 115.0 + 145.0) — Nikolai Varava
3. 370.0 (122.5 + 105.0 +142.5) — Valery Ukhanov

67.5 kg
1. 420.0 (137.5 + 122.5 + 160.0) — Nikolai Nogaitsev
2. 417.5 (137.5 + 122.5 + 157.5) — Valery Lavrukhin
3. 410 (130.0 + 117.5 + 162.5) — Peter Korol

75.0 kg
1. 472.5 (157.5 + 140.0 + 175.0) — Victor Kurentsov
2. 455.0 (150.0 + 135.0 + 170.0) — Evgeny Smirnov
3. 445 (145.0 + 130.0 + 170.0) — Anatoly Mayasin

82.5 kg
1. 500.0 (165.0 + 150.0 + 185.0) — Gennady Ivanchenko
2. 495.0 (155.0 + 150.0 + 190.0) — David Riegert
3. 482.5 (162.5 + 140.0 + 180.0) — Boris Selitsky

50 years ago at the USSR Championship - 500 & 600 kg
Gennady Ivanchenko

90.0 kg
1. 532.5 (175.0 + 157.5 + 200.0) — Vasily Kolotov
2. 557.5 (177.5 + 145.0 + 185.0) — Sergey Poltoratsky
3. 492 (160.0 + 147.5 + 185.0) — Willis Percons

110.0 kg
1. 545.0 (175.0 + 165.0 + 205.0) — Karl Utsar
2. 540.0 (185.0 + 150.0 + 205.0) — Valery Yakubovsky
3. 525.0 (180.0 + 152.5 + 182.5) — Yuri Yablonovsky

+ 110.0 kg
1. 607,5 (215.0 + 170.0 + 222.5) — Vasily Alekseev
2. 582.5 (200.0 + 165.0 + 217.5) — Stanislav Batishchev
3. 545 (187.5 + 155.0 + 202.5) — Nikolai Kozintsev

50 years ago at the USSR Championship - 500 & 600 kg
Vasily Alexeev

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here