1974 Leningrad (USSR) Weightlifting Championship

0
256
Valery Smirnov

1974 December. Leningrad Cup

Snatch

52.0 kg

 1. 87.5 — D. Valiev
 2. 80.0 — I. Malyshev
 3. 80.0 — V. Vorobiev

56.0 kg

 1. 97.5 — A. Grishov
 2. 92.5 — G. Stolpovsky
 3. 87.5 — Yu Zemlyanukhin

60,0 kg

 1. 97.5 — V. Vasyushkin
 2. 95.0 — B. Sergeev
 3. 90.0 — N. Bashanov

67.5 kg

 1. 112.5 — M. Korshunov
 2. 107.5 — V.Ivashkin
 3. 107.5 — V. Nosov

75.0 kg

 1. 137.5 — V. Melikyan
 2. 127.5 — V. Baboshin
 3. 120.0 — R. Vartanyan

82,5 kg

 1. 145.0 — Yu. Epifanov
 2. 125.0 — V. Smirnov
 3. 125.0 — A. Garanin

90.0 kg

 1. 140.0 — B. Selitsky
 2. 130.0 — G. Bobrovitsky
 3. 125.0 — I. Sukhotsky
1974 Leningrad (USSR) Weightlifting Championship
B. Selitsky

110.0 kg

 1. 150.0 — A. Bondarenko
 2. 145.0 — A. Zorin
 3. 135.0 — Yu Vereshchagin

+110.0 kg

 1. 140.0 — V. Lomanov
 2. 135.0 — V. Zorin
 3. 130.0 — V. Matulis

C & J

52.0 kg

 1. 115.0 kg — D. Valiev
 2. 107.5 kg — I. Malyshev
 3. 107.5 kg — V. Vorobiev

56.0 kg

 1. 127.5 kg — A. Grishov
 2. 122.5 kg — T. Valivalov
 3. 120.0 kg — G. Stolpovsky

60,0 kg

 1. 132.5 kg — B. Sergeev
 2. 122.5 kg — V.Vasyushkin
 3. 120.0 kg — N. Bashanov

67.5 kg

 1. 132.5 kg — B. Nosov
 2. 135.5 kg — N. Bazhenov
 3. 130.0 kg — N. Mamoshin

75.0 kg

 1. 165.0 kg — V. Melikyan
 2. 160.0 kg — G. Zobach
 3. 152.5 kg — V. Zaitsev
1974 Leningrad (USSR) Weightlifting Championship
1974 Georgy Zobach

82,5 kg kg

 1. 180.0 kg — V. Epifanov
 2. 165.0 kg — V. Smirnov
 3. 160.0 kg — V. Gusbond

90.0 kg

 1. 197.5 kg — B. Selitsky
 2. 162.5 kg — V. Tochinov
 3. 160.0 kg — I. Sukhotsky

110.0 kg

 1. 200.0 kg — A. Bondarenko
 2. 177,5 kg — Yu Vereshchagin
 3. 175.0 kg — A. Zorin

+110.0 kg

 1. 185.0 kg — V. Lomanov
 2. 170.0 kg — V. Zorin
 3. 160.0 kg — V. Matulis

Total

52.0 kg

 1. 202.5 — D. Valiev
 2. 187.5 — I. Malyshev
 3. 187.5 — V. Vorobiev

56.0 kg

 1. 225.0 — A. Grishov
 2. 212.5 — G. Stolpovsky
 3. 210.0 — T. Valivalov

60,0 kg

 1. 227.5 — B. Sergeev
 2. 225.0 — V. Vasyushkin
 3. 210.0 — N. Bashanov

67.5 kg

 1. 245.0 — V. Nosov
 2. 242.5 — M. Korshunov
 3. 237.5 — N. Bazhenov

75.0 kg

 1. 302.5 — V. Melikyan
 2. 277.5 — G. Zobach
 3. 265.0 — R. Vartanyan

82,5 kg

 1. 325.0 — V. Epifanov
 2. 290.0 — V. Smirnov
 3. 280.0 — A. Gagarin

90.0 kg

 1. 337.5 — B. Selitsky
 2. 285.0 — I. Sukhotsky
 3. 282.5 — V. Tochinov

110.0 kg

 1. 350.0 — A. Bondarenko
 2. 320.0 — A. Zorin
 3. 312.5 — J. Vereshchagin

+110.0 kg

 1. 325.0 — V. Lomanov
 2. 305.0 — A. Zorin
 3. 290.0 — V. Matulis

HISTORY LENINGRAD WEIGHTLIFTING

Amazon


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here