1967 — 68 y. Champions Leningrad weightlifting

0
34
Вячеслав Яковлев, МС СССР

1967 June. Spartakiad of Leningrad

56.0 kg

 1. 315.0 — G. Stolpovsky
 2. 305.0 — V. Kuranov
 3. 295.0 — A. Grishov

60,0 kg

 1. 342.5 — I. Aleshkovsky
 2. 332.5 — V. Veselov
 3. 317.5 — G. Demin

67.5 kg

 1. 367.5 — L. Epstein
 2. 355.0 — N. Bazhenov.
 3. 345.0 — V. Nikiforov

75.0 kg

 1. 432.5 — E. Smirnov
 2. 407.5 — Yu. Epifanov
 3. 400.0 — V. Shataev

82,5 kg

 1. 445.0 — B. Selitsky
 2. 427.5 — E. Elin
 3. 427.5 — A. Malakin

90.0 kg

 1. 470.0 — A. Kasyanov
 2. 440.0 — D. Zapotocki
 3. 425.0 — N. Tretyakov

102,5 kg

 1. 472.5 — S. Shulzhitsky
 2. 455.0 — V. Yakovlev
 3. 430.0 — A. Durnev

+102.5 kg

 1. 480.0 — Wilkiewicz
 2. 430.0 — V. Begliakov
 3. 412.5 — A. Ulanov

1968 June. Leningrad Championship

Press

56.0 kg 100.0 — V. Zuckerman
60.0 kg 105.0 — A. Lukovenko
67.5 kg 125.0 — S. Lopatin
75.0 kg 135.0 — V. Epifanov
82,5 kg 140,0 — B. Makeev
90.0 kg 147.5 — A. Kasyanov
102.5 kg 155.0 — V. Yakovlev
+102.5 kg 155.0 — V. Khrulkov

Snatch

56.0 kg 95.0 — G. Stolpovsky
60.0 kg 95.0 — A. Grigoriev
67.5 kg 110.0 — S. Lopatin
75.0 kg 135.0 — A. Orlov
82.5 kg 120.0 — A. Malakin
90.0 kg 142.5 — A. Kasyanov
102.5 kg 135.0 — V. Yakovlev
+102.5 kg 145.0 — V. Khrulkov

C & J

56.0 kg 125.0 — G. Stolpovsky
60.0 kg 125.0 — A. Lukoveko
67.5 kg 140.0 — S. Lopatin
75.0 kg 160.0 — A. Orlov
82.5 kg 152.5 — V. Yasenovec
90.0 kg 170.0 — A. Kasyanov
102.5 kg 180.0 — V. Yakovlev
+102.5 kg 165.0 — V. Khrulkov

Total

56.0 kg 317.5 — G. Stolpovsky
60.0 kg 325.0 — V. Golubtsov
67.5 kg 375.0 — S. Lopatin
75.0 kg 415.0 — A. Orlov
82.5 kg 400.0 — V.Yasenovec
90.0 kg 460.0 — A. Kasyanov
102.5 kg 470.0 — V. Yakovlev
+102.5 kg 465.0 — V. Khrulkov

1968 December. The best athletics of Leningrad

56.0 kg

 1. 317.5 — G. Stolpovsky
 2. 310.0 — G. Mavsovich
 3. 305.0 — A. Grishov

60,0 kg

 1. 347.5 — A. Lukovenko
 2. 345.0 — V. Krotov
  3-4. 325.0 — V. Kalugin
  3-4. 325.0 — V. Golubtsov

67.5 kg

 1. 380.0 — S. Lopatin
  2-3. 352.5 – V. Borodkin
  2-3. 352.5 — N. Bazhenov

75.0 kg

 1. 460.0 — E. Smirnov
 2. 422.5 — Yu. Epifanov
 3. 415.0 — A. Orlov

82,5 kg

 1. 487.5 — B. Selitsky
 2. 435.0 — I. Tretyakov
 3. 420.0 — A. Bolochenkov

90.0 kg

 1. 460.0 — A. Kasyanov
 2. 437.5 — S. Shulzhitsky
 3. 435.0 — Y. Brusnikin

102,5 kg

 1. 470.0 — V. Yakovlev
 2. 460.0 — V. Khrulkov
 3. 435.0 — P. Pervushin

+102.5 kg

 1. 477.5 — J. Vilkovich
 2. 465.0 — V. Khrulkov
  3-4. 452.5 — A. Ulanov
  3-4. 452,5 — V. Begliakov

Amazon


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here