1964 The best athletics of Leningrad (USSR)

0
62
Борис Селицкий

1964 March. Leningrad Championship

Champions:

52.0 kg 282.5 — G. Stolpovsky
56.0 kg 325.0 — A. Lukovenko
60.0 kg 362.5 — M. Medvedev
67.5 kg 375.0 — G. Ogurtsov
75.0 kg 410.0 — B. Selitsky
82.5 kg 460.0 — F. Bogdanovsky
90.0 kg 430.0 — A. Kasyanov
102.5 kg 435.0 — S. Shulzhitsky
+102.5 kg 450.0 — B. Georgiev

The records of Leningrad are established:

52.0 kg
C & J 115.0 kg — G. Stolpovsky
56.0 kg
Total 325.0 kg — A. Lukovenko
60,0 kg
Snatch 113.0 kg — M. Medvedev
82.0 kg
Press 156.0 kg — F. Bogdanovsky
Total 460.0 kg — F. Bogdanovsky
102,5 kg
Snatch 137.5 kg — S. Shulzhitsky

1964 Oktober. The match Finland — Leningrad

67.5 kg
345.0 — L. Epstein (L)
300.0 — R. Varhilo (F)

75.0 kg
415.0 — Yu. Epifanov (L)
375.0 — R. Tammelin (F)

82,5 kg
410.0 — E. Smirnov (L)
350.0 — M. Gronrooz (F)

90.0 kg
392.5 — T. Tamminen (F)
387,5 — N. Latyshev (L)

102,5 kg
435.0 — S. Shulzhitsky (L)
360.0 — A. Leilo (F)

1964 December. The best athletics of Leningrad

52.0 kg

 1. 290.0 — G. Stolpovsky
 2. 282.5 — I. Malyshev
 3. 280.0 — A. Savin
 4. 255.0 — P. Alkimovich
 5. 245.0 — D. Morozov

56.0 kg

 1. 325.0 — A. Lukovenko
 2. 310.0 — V. Kuranov
 3. 307.5 — A. Grigoryev
 4. 305.0 — V. Golubtsov
 5. 302.5 — G. Stolpovsky

60,0 kg

 1. 362.5 — I. Medvedev
 2. 345.0 — V. Veselov
 3. 337.5 — I. Aleshkovsky
 4. 335.0 — S. Zavyalov
 5. 325.0 — V. Isakov

67.5 kg

 1. 375.0 — G. Ogurtsov
 2. 372.5 — E. Smirnov
 3. 367.5 — L. Epstein
 4. 362.5 — V. Kozlov
 5. 360.0 — E. Kiryanov

75.0 kg

 1. 415.0 — V. Epifanov
 2. 415.0 — B. Selitsky
 3. 410.0 — E. Smirnov
 4. 405.0 — B. Makeev
 5. 397.5 — V. Perov

82,5 kg

 1. 460.0 — F. Bogdanovsky
 2. 430.0 — A. Zapototsky
 3. 422.5 — A. Malakin
 4. 415.0 — E. Fateev
 5. 410.0 — E. Smirnov

90.0 kg

 1. 470.0 — A. Kasyanov
 2. 445.0 — S. Shulzhitsky
 3. 425.0 — Yu. Suslov
 4. 415.0 — V. Krasavtsev
 5. 410.0 — V. Kulakov

102,5 kg

 1. 445.0 — I. Buruidukov
 2. 437.5 — V. Begljakov
 3. 435.0 — S. Shulzhitsky
 4. 420.0 — V. Khrulkov
 5. 415.0 — O. Sirotkin

+102.5 kg

 1. 470.0 — J. Vilkovich
 2. 460.0 — B. Georgiev
 3. 420.0 — O. Sirotkin
 4. 400.0 — M. Poluboyarinov

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here