1962, 1963 Weightlifting in Leningrad, champions (USSR)

0
112
Федор Богдановский

1962 November. Leningrad Championship

Champions:
52.0 kg 270.0 — G. Stolpovsky
56.0 kg 315.0 — V. Kuranov
60.0 kg 347.5 — V. Veselov
67.5 kg 372.5 — G. Ogurtsov
75.0 kg 405.0 — A. Zhgun
82.5 kg 415.0 — E. Fateev
90.0 kg 445.0 — A. Kasyanov
110.0 kg 435.0 — I. Burundukov
+110.0 kg 430.0 — O. Sirotkin

The Leningrad record was set at the Trade Union Championship:

90.0 kg
Total 455.0 kg — A. Gavrilov

1963 April. The Spartakiad of Leningrad

52.0 kg
1. 277.5 (82.5 + 85.0 + 110.0) — G. Stolpovsky
2. 270.0 — I. Malyshev
3. 255.0 — V. Lee

56.0 kg

 1. 307.0 (90.0 + 95.0 + 122.5) — V. Kuranov
 2. 307.5 — A. Grigoryev
 3. 297.5 — V. Golubtsov

60,0 kg

 1. 352.5 (107.5 + 105.0 + 140.0) — M. Medvedev
 2. 347.5 — V. Veselov
 3. 337.5 — V. Vlasov

67.5 kg

 1. 382.5 (120.0 + 112.5 + 150.0) — E. Smirnov
 2. 375.0 — A. Ivanov
 3. 357.5 — L. Epstein

75.0 kg

 1. 412.5 (125.0 + 127.5 + 160.0) — G. Zhdanov
 2. 412.5 — B. Makeev
 3. 405.0 — V. Ragel

82,5 kg

 1. 440.0 (145.0 + 130.0 + 165.0) — F. Bogdanovsky
 2. 422.5 — A. Malakin
 3. 415.5 — A. Tsarenko
1962, 1963 Weightlifting in Leningrad, champions (USSR)
Федор Богдановский — олимпийский чемпион 1956

90.0 kg

 1. 445.0 (137.5 + 137.5 + 170.0) — A. Gavrilov
 2. 440.0 — A. Kasyanov
 3. 412.2 — V. Krasavtsev

102,5 kg

 1. 437.5 (145.0 + 125.0 + 167.5) — I. Burundukov
 2. 430.0 — S. Shulzhitsky
 3. 415.0 — V. Yakovlev

+102.5 kg

 1. 465.0 (160.0 + 135.0 + 170.0 -) Yu. Vilkovich
 2. 412.5 — O. Sirotkin
 3. 410.0 — M. Poluboyarinov

The records of Leningrad are established:

52.0 kg
C & J 112.5 kg — I. Malyshev

60,0 kg
Press 115,0 kg — V. Vlasov

75.0 kg
Press 143,0 kg*- V. Makeev

82.0 kg
Press 147,5 kg — F. Bogdanovsky

+102.5 kg
Press 147,5 kg — Yu. Vilkovich

*) the USSR record

1961 Weightlifting in Leningrad (USSR)


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here